KODĖL NEDALYVAUJATE NAMO ADMINISTRATORIAUS ORGANIZUOJAMUOSE ATASKAITINIUOSE SUSIRINKIMUOSE?